Yksityisyydensuoja

1. Rekisterinpitäjä

Savon Mutka Oy
Siikaranta 9B
70620 Kuopio
Y-tunnus: 2366398-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veli-Matti Iskanius

Sähköposti info@savonmutka.fi
Puhelinnumero 040 0657438

3. Rekisterin nimi

Savon Mutka Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaan suostumuksesta kaupankäynnin mahdollistamiseen, kehittämiseen ja asiakkaan erillisellä luvalla mahdollisesti myös markkinointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot sisältävät asiakkaan nimet, yhteystiedot sekä tarvittaessa luvanvaraisten tuotteiden ostamiseen vaadittavat luvat ja muut henkilötiedot. Tämän lisäksi Savon Mutka Oy voi tallentaa asiakkaan ja kauppiaan välistä yhteydenpitoa, kuten sähköpostiviestejä ja tekstiviestejä, asiakkaiden verkkokauppaan kirjoittamia kommentteja sekä lokitietoja ja muita vastaavia evästeitä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään kaupankäynnin yhteydessä, niin kivijalkaliikkeessä asioidessa kuin myös verkkokaupassa asioidessa, sähköisen yhteydenpidon yhteydessä ja asiakkaan verkkokauppaa käyttäessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Joitakin tietoja voidaan välittää viranomaisille, mutta vain kaupankäynnin mahdollistamiseksi esimerkiksi luvanvaraisten tuotteiden kauppaamisen yhteydessä. Muuten tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Savon Mutka Oy:n rekisteri on suojattu asianmukaisesti ja niihin on pääsy vain kaupan henkilöstöllä. Henkilöstö käyttää tietoja vain tarpeen vaatiessa ja on sitoutunut käsittelemään kaikkia tietoja luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai tietojen käytön rajoittamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista, tietojen poistamista tai tietojen käytön rajoittamista.

Tällaisissa tapauksissa tulee ottaa yhteys rekisterinpitäjään käyttäen tämän sivun alussa mainittuja yhteystietoja.